Elektronisch Patiëntendossier

Elektronisch Patiëntendossier
info@gruttepierbrouwerij.nl

Als u in het weekend of ´s avonds plotseling terecht komt bij de waarnemend huisarts, dan kan deze via het beveiligde netwerk van de zorginfrastructuur uw medische gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Wij mogen uw medische gegevens niet zomaar ter beschikking stellen aan de huisartsenpost via dit netwerk. Dat kan alleen met uw toestemming. Bij een bezoek aan onze praktijk zullen wij u daarom om uw toestemming vragen. U leest meer over het geven van toestemming op www.vzvz.nl/informatiepunt

U kunt via www.ikgeeftoestemming.nl ook elektronisch uw toestemming  hiervoor geven.

Meer informatie kunt ook hier vinden Landelijk Schakelpunt