Afspraak maken

Afspraak maken

U kunt alleen op het spreekuur komen met een afspraak.
Bij het maken van een afspraak vragen wij aan u wat uw klachten/hulpvragen zijn.
Graag tussen 08.00 en 10.00 uur bellen voor het maken van afspraken en aanvragen visite`s.
Via het patiëntenportaal kunt u zelf een afspraak inplannen voor een enkele klacht/hulpvraag.

Meer tijd

Een afspraak duurt 10 minuten waarin één hulpvraag behandeld kan worden. Als u aangeeft dat:

  • er meerdere vragen te bespreken zijn
  • u een langer gesprek wilt
  • u voor meerdere personen een afspraak maakt
  • er een klein-chirurgische ingreep dient te gebeuren

dan houdt de assistente daar rekening mee in de agenda.

Vragen aan uw huisarts

Als u uw huisarts wil spreken, kunt u tussen 08:00 en 10:00 via de assistente een afspraak maken. De huisarts belt u dan op een afgesproken moment terug.
Via het patiëntenportaal kunt u ook per mail een vraag stellen.

Telefonisch contact over uitslagen onderzoek

U kunt bellen over uitslagen met de assistente tussen 11:30 en 12:00

Huisbezoek

In de loop van de ochtend en de middag worden huisbezoeken (visites) afgelegd. U kunt tussen 8.00 en 10.00 uur een huisbezoek aanvragen. De assistente zal in overleg met u en de huisarts een visite plannen. Omdat er in de praktijk betere onderzoek- en behandelmogelijkheden zijn is het, indien mogelijk, beter om naar de praktijk te komen.

Afzeggen

Helaas komt het steeds vaker voor dat een patiënt niet op een afspraak verschijnt of een afspraak niet op tijd afzegt. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd.

Als de afspraak niet op tijd is afgezegd dan krijgt u een rekening toegestuurd : € 15,00  voor een enkel consult, € 25,00  voor een dubbel consult of voor een afspraak bij de praktijkondersteuner

Deze kosten zijn voor eigen rekening en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Bloedprikken

Voor bloedonderzoek kunt u terecht bij een van de prikklocaties van het huisartsenlaboratorium. Voor de actuele priklocaties en de openingstijden, verwijzen wij u naar de website van het huisartsenlaboratorium: Huisartsenlab

Urineonderzoek

Zo nodig vraagt de huisarts u om urine te brengen voor onderzoek.
Instructie voor het opvangen van urine

Urine graag inleveren voor 10:00 op de praktijk samen met een ingevuld formulier betreffende uw klachten.

U kunt dan tussen 12:00-12:30 bellen voor de uitslag.

SOA test

Een SOA-test doen en anoniem blijven? Kies voor zekerheid en je gezondheid. Bestel gemakkelijk online volledig anoniem een betrouwbare SOA-test.

WWW.SOATESTDOEN.NL
Een initiatief van Izore, het laboratorium voor infectieziekten in Friesland

Waarneming

Bij langere of kortere vakanties, nascholingsdagen etc. wordt op de automatische telefoonbeantwoorder vermeld wie van de onderstaande huisartspraktijken waarneemt:

Huisartsenpraktijk Kalsbeek | Griene Leane 5 K , Gezondheidscentrum Stiens , Stiens 058 257 1254

Huisartsenpraktijk Iemhoff en Landmeter | Griene Leane 5 H , Gezondheidscentrum Stiens , Stiens 058 257 1969

ADRES

Gezondheidscentrum Stiens
Griene Leane 5-Z
9051 LZ Stiens

 

TELEFONISCH

Bel: 058 257 35 72
Graag tussen 08.00 en 10.00 uur bellen voor het maken van afspraken en aanvragen visite`s.

ONLINE

Aanmelden of inloggen
In de patiëntenomgeving kunt u 24 uur per dag gemakkelijk en snel afspraken bij uw arts maken en herhaalmedicatie aanvragen.

112 LEVENSGEVAAR

Bij een levensbedreigende situatie bel 112

SPOED

Bel: 058 257 5310
Alleen voor spoedgevallen.

DOKTERSWACHT

Bel: 0900 112 7 112
Alleen buiten de spreekuurtijden om kunt in spoedeisende gevallen bij de dokterswacht terecht.